2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Τρίτη 6-10-2015 για το σχολείο μας

ΑΦΙΣΑ NEW 1Το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θεσμοθέτησε την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για το τρέχον σχολικό έτος θα διεξαχθεί στις 5 Οκτωβρίου 2015 με θεματικό άξονα: «Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα».

Σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τον τρόπο οργάνωσης της 2ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού».  Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της 2ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» περιλαμβάνει: Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό, αθλήματα κλπ. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές του σχολείου. Ο τρόπος οργάνωσης όλων των παραπάνω πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή της θεματικής της ημέρας και τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών/τριών, τόσο στις δραστηριότητες όσο και στην οργάνωση τόσο των αθλητικών, όσο και των υπολοίπων εκδηλώσεων.

Σχεδιασμός – Οργάνωση; Για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της 2ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού», στη φάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης της, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής είναι δυνατόν να προγραμματιστούν οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο Σχολείο μας η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για το τρέχον σχολικό έτος 2015-16 θα διεξαχθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 στο αθλητικό κέντρο Ραχιάς εξαιτίας της μη επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής.

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 24-09-2015

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας θα λειτουργήσει από αύριο Πέμπτη 24-09-2015 κανονικά, καθώς ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες στο γειτονικό πρατήριο υγρών καυσίμων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-09-2015

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό για λόγους ασφαλείας και αύριο Τετάρτη 23-09-2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες στο γειτονικό πρατήριο υγρών καυσίμων στο οποίο προκλήθηκε η έκρηξη και να χορηγηθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό ασφαλείας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ – ΤΡΙΤΗ 22-09-2015

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό για λόγους ασφαλείας και την Τρίτη 22-09-2015, διότι θα πραγματοποιηθεί η απάντληση των καυσίμων από τις δεξαμενές του γειτονικού πρατηρίου υγρών καυσίμων στο οποίο προκλήθηκε έκρηξη κατά τις πρωινές ώρες της 17ης Σεπτεμβρίου 2015.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη με αρ. 2179/17-09-2015 Απόφαση του Δημάρχου Βέροιας το Σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό σήμερα Πέμπτη 17-09-2015 εξαιτίας του γεγονότος της έκρηξης που προκλήθηκε κατά τις πρωινές ώρες σε διπλανό πρατήριο υγρών καυσίμων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Σας ενημερώνουμε σχετικά με  τις αριθ. 2/46354/0026/20-7-2012 (Φ.Ε.Κ. 2204 Β΄/26-7-2012) και 2/37645/0020/8-7-2002 (Φ.Ε.Κ. 902 Β΄/17-7-2002) Υπουργικές Αποφάσεις περί του καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. 110 Α΄/17-5- 2002) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (Φ.Ε.Κ. 163 Α΄/21-9-2010).

Επισημαίνουμε τα εξής:
α) Η προαναφερόμενη εισοδηματική ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 3879/2010, καταβάλλεται πλέον στους δικαιούχους με τη λήξη του εκάστοτε σχολικού έτους .
β) Η προβλεπόμενη μεταξύ των δικαιολογητικών Βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων αφορά στο σχολικό έτος που έληξε, είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμιά περίπτωση .
γ) Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ( 3. 000 ) ευρώ . Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3016/2002 και την αριθ. 2/37645/0020/8-7-2002 Υπουργική Απόφαση, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.

Διαβάστε περισσότερα για τα δικαιολογητικά στα επισυναπτόμενα έγγραφα:

ΦΕΚ 902

ΦΕΚ Β 2204_2012 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι δικαιούσθε μεταφοράς των παιδιών σας από και προς το σχολείο κατά το σχολικό έτος 2015-2016 να ενημερώσετε την Διευθύντρια του Σχολείου προκειμένου να αποσταλούν οι πίνακες με τα ονόματα των μαθητών/τριών μας και να καταρτισθούν τα δρομολόγια από τις υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας.

Παρακαλώ η ενημέρωση του Σχολείου να γίνει έως 14/09/2015 προσωπικά στη Δ/νση του Σχολείου ή τηλεφωνικά (τηλ. 2331023332).

Διαβάστε σχετικό έγγραφο παρακάτω:  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-16 – ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιασμός σχολείων 2015Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2015-2016 θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 8.30 π.μ.

Η συγκέντρωση των μαθητών/τριών στην αυλή του σχολείου μας θα γίνει το αργότερο έως τις 8:20 π.μ.

Μετά από τον αγιασμό οι μαθητές/τριες θα περάσουν στις αίθουσες για σύντομη γνωριμία με τους/τις δασκάλους/ες τους. Επίσης θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Παρακαλούμε να έχουν μαζί τους τη σχολική τους τσάντα.

Παράλληλα και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η Διευθύντρια του σχολείου θα έχει μια σύντομη συνάντηση- ενημέρωση με τους γονείς/κηδεμόνες.

Στη συνέχεια τα παιδιά θα αποχωρήσουν με ευθύνη των γονέων/ κηδεμόνων τους. Παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνήσουν για την ασφαλή άφιξη και αποχώρηση των παιδιών.

Σας ευχόμαστε  ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, την Τετάρτη 10/6/2015 θα πραγματοποιηθούν οι Συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων και η διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας  για την ανάδειξη νέων Διευθυντών/τριών Δημοτικών Σχολείων της χώρας και για το λόγο αυτό ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί η τελευταία διδακτική ώρα και ΔΕΝ θα λειτουργήσει το ολοήμερο ωράριο.
Τα παιδιά θα σχολάσουν στις 13.15. Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να φροντίσουν για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών/τριών.
Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ:  pdfεγκύκλιος διευθυντών 495.75 KB

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Eγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2015-2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης (ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΆΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Links: